Vroege Hollanders. Schilderkunst van de late middeleeuwen.

Museum Boijmans van Beuningen presenteert een uniek overzicht van het begin van de Hollandse schilderkunst. Topstukken uit de eigen collectie, aangevuld met tientallen zeldzame bruiklenen uit binnen- en buitenland, geven de bezoeker op een zeer directe manier een beeld van de late Middeleeuwen. Vanwege de kwetsbaarheid van de panelen is deze tentoonstelling een eenmalige gebeurtenis.

In het voorwoord van de tentoonstellingscatalogus lezen we: “De vroege Hol­landse schilderkunst is het meest mysterieuze deel van de kunstgeschiedenis van ons land. Het aantal bewaard gebleven schilderijen is uiterst gering, namen van kunstenaars zijn nauwelijks bekend en geen enkel werk hangt nog op de plaats waar het ooit gemaakt is.“