Tentoonstellingsontwerp

Voor de honderden werken Theo van Doesburg die Museum De Lakenhal wilden presenteren, maakten we een expressief ontwerp, passend bij de stijl van de kunstenaar. De grote gekleurde vlakken zorgen voor verbinding tussen de kleine ruimtes, brengen dynamiek en volgen – los van de vorm van het gebouw – hun eigen weg. Iedere kleur staat voor een thema in Van Doesburgs leven, waardoor de vlakken visueel houvast geven. Zo hebben we geprobeerd een andere wereld te scheppen, waarin de werken van Van Doesburg overzichtelijk tot hun recht zouden komen.

In nauwe samenwerking met Tate Modern in Londen.