In nauwe samenwerking met Tate Modern in Londen presenteerde Museum De Lakenhal in 2009 een groots opgezette tentoonstelling over Theo van Doesburg (1883-1931) en zijn invloed op de internationale avant-garde. Onvermoeibaar en vol van geestdrift verrichtte Van Doesburg baanbrekend werk als initiator, ambassadeur, promotor en organisator van de nieuwe kunst. De meer dan 300 werken van circa 80 kunstenaars waren afkomstig van musea uit de hele wereld en waren voor een groot deel nog nooit in Nederland te bewonderen geweest.