Uitbreiding bestaand woonhuis te Amsterdam van 100 naar 160m².

Om het bestaande woonhuis toegankelijk te maken voor Milan en Ilja, die beide leiden aan de spierziekte Duchenne zijn alle drempels in het huis verwijderd, is er een lift aangebracht om in de keuken te komen en is er een plafond railsysteem aangebracht zodat de kinderen zich zelfstandig door het huis kunnen bewegen.

Uitgangspunt van het ontwerp was; maximale toegankelijkheid voor alle gebruikers en een huis waar het familie leven voorop staat.